Verslag startbijeenkomst klankbordgroep directe buren PvJ - 4 maart 2024

  • 2 apr
  • Jasmijn Koelega
  • 1
  • 308
Jasmijn Koelega
Paleis van Justitie Den Haag

Op maandagavond 4 maart 2024 was de startbijeenkomst van de klankbordgroep voor directe buren van het Paleis van Justitie (PvJ) in Den Haag. Deze klankbordgroep is gevormd na eerdere gesprekken met omwonenden en de behoefte om meer betrokken te worden bij de plannen voor de renovatie van het Paleis van Justitie. Er is een uitnodiging verstuurd aan de omwonenden en ondernemers die grenzen aan het parkeerterrein van het PvJ. Tien mensen hebben zich aangemeld om 4x per jaar hun mening te geven over het proces en het ontwerp. Zij vormen de klankbordgroep voor directe buren. Hier leest u het verslag van het de startbijeenkomst op 4 maart. De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep wordt gepland in mei 2024.

Trefwoorden