Duurzame renovatie Paleis van Justitie Den Haag gegund

  • okt 2023
  • Eveline Veldt
  • ·
  • Aangepast okt 2023
  • 473
  • Jasmijn Koelega
Eveline Veldt
Paleis van Justitie Den Haag
  • Jasmijn Koelega

15 maart 2023 - De komende jaren wordt het Paleis van Justitie Den Haag duurzaam verbouwd. Consortium PvJ, bestaande uit NUDUS (voorheen Barcode Architects), HUB Architects, ingenieursbureau ABT en landschapsarchitect Karres en Brands heeft de aanbesteding gewonnen en gaat, samen met Rijksvastgoedbedrijf en de toekomstige bewoners, de komende jaren aan de slag met het ontwerp voor de renovatie.

Het nieuwe bouwen
Passend bij het karakter van de hedendaagse rechtspraak wordt het paleis aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Leidend thema in het ontwerp en aanpak is het Nieuwe Bouwen. Bouwen met ‘dat wat voorhanden is’ om zo CO2-emissies en maatschappelijke levensduurkosten te minimaliseren en gezondheid, functionaliteit en flexibiliteit te maximaliseren. Het gaat bijvoorbeeld om hergebruik van (delen van) gebouwen en materialen in plaats van totale nieuwbouw. Daarnaast zal tijdens de verbouwing het gebouw zoveel mogelijk in gebruik blijven.

Caro van de Venne, partner van NUDUS namens het team: “We zijn vereerd en trots om samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers een toekomstbestendig Paleis van Justitie te realiseren. Vanuit de basis van het Paleis met haar culturele en materiële waarden brengen we architectonische en technische innovaties in waardoor een 21ste-eeuws gebouwcomplex ontstaat; gezond, functioneel, ecologisch en maatschappelijk inclusief. Een gebouw dat een uitnodigende, open en veilige omgeving biedt voor medewerkers en rechtzoekenden.”

Trefwoorden