Projectinformatie

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast nov 2023
  • 236
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem

Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt efficiënte en aantrekkelijke huisvesting voor de rijksoverheid. De maatschappelijke ambities reiken verder. Met de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem wil het RVB bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid. In het project De Nieuwe Post Stationsgebied Arnhem werken we op een vernieuwende manier samen en staat partnerschap centraal.

Meer dan een kantoor: De omgeving

De kantoren die we realiseren zijn integraal onderdeel van het stationsgebied. We willen de gebouwen daarom zo ontwerpen, dat ze een impuls geven aan de omgeving. Binnen het gebouw denken we aan openbare delen als de entree, een tuin en een grand café. Buiten het gebouw wordt, samen met de gemeente, de bereikbaarheid vergroot met uitnodigende, groene en veilige (loop)routes. Ook gezamenlijk gebruik van bepaalde ruimtes of bijvoorbeeld parkeergelegenheid, behoort tot de mogelijkheden.

Meer dan een kantoor: Duurzaam

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van energie en milieubelasting, zoals gasloos, CO2-reductie, energieneutraliteit en circulariteit. Daar zetten we in Arnhem maximaal op in. Ook gezondheid, voor medewerkers en omgeving, wordt gestimuleerd. Samen met partners maken we integrale afwegingen over de aanpak en keuzes hierin. Duurzaamheid betekent voor ons ook een gebouw van hoge kwaliteit in beeld en materialen, en de flexibiliteit om veranderend gebruik in de toekomst mogelijk te maken.

Meer dan een contract: Partnerschap

Het project wordt uitgevoerd onder de DOEN-gedachte. DOEN staat voor doen wat de bedoeling is. Nu en in de toekomst. De gebiedsaanpak en duurzaamheidsambities staan centraal. De toekomst kent ongetwijfeld nieuwe ambities. Daar moeten we op kunnen inspelen. Het projectteam kan dat niet alleen. We willen de kennis en creativiteit van de markt benutten. Daarvoor zoeken wij een partner om samen onze ambities waar te kunnen maken. Met deze gedeelde ambities, maken we gezamenlijk afwegingen en besluiten. Dat betekent een duurzame relatie, die verder gaat dan de oplevering van het gebouw. We zoeken dus eerst een partner, om vervolgens samen afspraken te maken en een contract te schrijven. Een contract dat ruimte biedt voor flexibiliteit om te blijven doen wat de bedoeling is. Partners in de opgave zijn ook partijen als gebruikers, bewoners en de gemeente. Hetzelfde geldt voor de diverse spelers binnen het Rijk, zoals de leveranciers van de ICT en facilitaire producten en diensten.