• 22 mei
 • Anita de Witte
 • 1
 • 159

Beste bewoner van dit pand, Zoals u wellicht weet, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen het voormalig Hoofdpostkantoor aan het Stationsplein West 30 te revitaliseren. Inmiddels heeft planvorming plaatsgevonden en is er, na gebruikelijke aanbestedingsprocedure, een aannemer gecontracteerd. Op 26 april 2022 heeft het Rijksvastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning ten behoeve van het aanpassen van het bestemmingspla...

Anita de Witte
De Nieuwe Post Arnhem
 • 22 mei
 • Anita de Witte
 • 1
 • 180

Verslag bewonersbijeenkomst Datum 24 april 2024 Afgevaardigde Gemeente Arnhem Marcel van Driel Projectleider Team De Nieuwe Post Jan Enting / Remko Liekelema Projectmanager Rijksvastgoedbedrijf Judith Rodenburg Architect, Rijksvastgoedbedrijf Freek van Groningen Technisch manager, Rijksvastgoedbedrijf Anita de Witte Project assistent, Rijksvastgoedbedrijf Hans Goverde Architect, Kraaijvanger Architects Eek van der Krogt Landschapsarchitect, Ka...

Anita de Witte
De Nieuwe Post Arnhem
 • 18 apr
 • Evert-Jan van Veen
 • 145

Op 26 april 2022 kreeg het Rijksvastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van het rijkskantoor aan het Stationsplein-West. Op deze vergunning werden enkele bezwaren ingediend. De rechtbank heeft deze beroepen op 2 februari 2024 op zitting behandeld en ze deed op 29 februari 2024 uitspraak. De rechtbank oordeelde dat op het moment van vergunningverlening in 2022 e...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • 29 jan
 • Anita de Witte
 • 180

Onze vleermuizen gaan ook tijdelijk verhuizen!! In totaal komen er er 3 paalkasten, zo houden wij voldoende verblijfplekken. Iedere paalkast herbergt 4 zomer-paarverblijfverblijven. Het totaal over de 3 paalkasten is dan 12 paar-verblijfplekken. Impressie van 3 tijdelijke nestvoorzieningen op het bestaande trafohuis. De afmetingen van de kasten zijn 50 x 50 x 90 cm.

Anita de Witte
De Nieuwe Post Arnhem
 • jan 2024
 • Evert-Jan van Veen
 • 1
 • 341

Op 18 januari 2024 willen wij jullie graag uitnodigen voor een nieuwe informatiemiddag. De ontwerpende partijen zullen toelichten wat de stand van zaken is van de renovatie van ons kantoor en de voorgenomen vergroening van de directe omgeving. De informatiemiddag zal weer zijn in: Hotel Haarhuis , Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem tijd: 16.00 18.00 uur Aanmelding kan door een mail te sturen naar: DOEN.StationspleinWestArnhem@rijksoverheid.nl Wil...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 222

Wij proberen verspilling van materialen en grondstoffen tijdens alle fasen van het project tegen te gaan. Daarbij maken wij zoveel mogelijk (her) gebruik van bestaande materialen. Zoals bijvoorbeeld binnenwanden, plafondplaten of installatieonderdelen. Hoogwaardig hergebruik en circulair bouwen gebeurt in harmonie met de architectuur.

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 246

Met het verplaatsten van de nieuwe entree zal het gebied weer een schakel spelen tussen de verschillende stadsdelen. Bovendien zal het pand meer volume geven om een betere stedenbouwkundige verankering van het pand in zijn nieuwe omgeving te krijgen. Bovenop het huidige parkeerdek willen we graag een binnentuin aanleggen, die aansluit op de aangrenzende tuinen. Hier willen we zorgen voor meer biodiversiteit, meer groen, zodat we kunnen inspele...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 223

bron: RIVM Om het bestaande gebouw te transformeren naar een energiezuinig gebouw en een modern kantoor, is in het kader van de Wet Natuurbescherming de stikstofuitstoot van de beoogde ontwikkeling berekend. Uit de uitgevoerde berekeningen van de tranformatie blijkt dat er geen extra stikstof op de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-gebieden wordt uitgestoten. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te verwachten...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 226

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier, nu en later.

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 229

Het stations postgebouw is onderdeel van een relatief smal gebied ten westen van de Arnhemse binnenstad, dat ligt ingeklemd tussen spoorbundels en de rivier de Rijn. Het onderliggende stuwwallenlandschap, de Utrechtsestraat als historische verbinding, het gebied als onderdeel van een achttiende-eeuws legerkamp, tot de negentiende-eeuwse ontwikkeling als typisch ‘Arnhems sjiek’ woongebied enerzijds, en stationsgebied anderzijds. Na de Tweede W...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 273

Door buurtbijeenkomsten te organiseren, worden de omwonenden ingelicht. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Arnhem presenteren de plannen rondom de locatie van het gebouw . Met de herontwikkeling van het pand aan Stationsplein West 30 willen wij bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en een duurzame maatschappij. Naast het renoveren van het monumentale pand, gaat het ook over het vergroenen van de omgeving waarover omwonenden mogen ...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 225

Op dit moment staat het kantoor al gedeeltelijk leeg. De nog aanwezige gebruikers verhuizen voor de renovatie en na de renovatie wordt het gehele kantoor weer in gebruik genomen. De nieuwe bewoners worden dan de huidige gebruikers en nieuwe gebruikers van het Rijk die nu elders in Arnhem zijn gehuisvest.

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 231

Het al bestaande gebouw is een monument. Dit monument is in een L- vorm opgezet stations postgebouw, dat in 1955-1961 naar ontwerp van H.L. Engberts is gebouwd. Het bevindt zich aan de westzijde van het Stationsplein West en is uitgevoerd in een poëtisch- functionalistische stijl. In de loop van de tijd onderging het ingrijpende moderne wijzigingen, maar het totaalkarakter bleef op een goed herkenbare manier behouden. Het gebouw heeft archite...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 251

Een fragment uit een artikel van het Algemeen Dagblad van 17 december 2019 "Het Stationsplein-West is nu te veel een gebied waar mensen doorheen rijden of lopen. De taxistandplaats onder de toegangsbrug naar de Rijn- en Parktoren en de ‘Kiss & Ride’ aan de Nieuwe Stationsstraat staat te boek als openbaar urinoir en biedt een naargeestige indruk. Voor voetgangers die bijvoorbeeld vanaf de Renssenstraat komen, geldt het stukje stad als ‘sociaal ...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 202

DOEN gaat over samenwerken tussen de markt en de overheid, maar ook betere samenwerking met de stakeholders in de omgeving. Door te doen wat logisch is, wat nut heeft. En vooral door te durven leren en deze geleerde lessen te delen. Alleen zo maak je een succesvol project, waarbij alle partijen tevreden zijn en je meerwaarde levert aan je klant. Optimale samenwerking De projectteams van het RVB en de marktpartij werken als partners samen aan e...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
 • okt 2023
 • Evert-Jan van Veen
 • 236

Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt efficiënte en aantrekkelijke huisvesting voor de rijksoverheid. De maatschappelijke ambities reiken verder. Met de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem wil het RVB bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid. In het project De Nieuwe Post Stationsgebied Arnhem werken we op een vernieuwende manier samen en staat partnerschap centraal. Meer dan een kantoor: De omgeving De kantoren die ...

Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem

Visie DOEN

 • okt 2023
 • 150

DOEN gaat over samenwerken tussen de markt en de overheid, maar ook betere samenwerking met de stakeholders in de omgeving. Door te doen wat logisch is, wat nut heeft. En vooral door te durven leren en deze geleerde lessen te delen. Alleen zo maak je een succesvol project, waarbij alle partijen tevreden zijn en je meerwaarde levert aan je klant.

De Nieuwe Post Arnhem

De Nieuwe Post Arnhem

De Nieuwe Post Arnhem

Zoek

Recent actief

Jan Enting
Anita de Witte
Evert-Jan van Veen
Silke Seuren
Jeremy Tan

Over dit project

Renovatie en uitbreiding Rijkskantoor Stationsplein-West 30 in Arnhem

 • status: publiek
 • gestart op: okt 2023
 • 5 leden
 • 20 bijdragen