Waarom wordt het het rijkskantoor gerenoveerd?

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast nov 2023
  • 251
  • Anita de Witte
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
  • Jan Enting
  • Anita de Witte

Een fragment uit een artikel van het Algemeen Dagblad van 17 december 2019
"Het Stationsplein-West is nu te veel een gebied waar mensen doorheen rijden of lopen. De taxistandplaats onder de toegangsbrug naar de Rijn- en Parktoren en de ‘Kiss & Ride’ aan de Nieuwe Stationsstraat staat te boek als openbaar urinoir en biedt een naargeestige indruk. Voor voetgangers die bijvoorbeeld vanaf de Renssenstraat komen, geldt het stukje stad als ‘sociaal onveilig’. Met andere bestrating en meer groen, bijvoorbeeld op de toegang tot de Nieuwe Stationsstraat, kan de uitstraling van het westelijke stationsplein verbeteren, denkt de wethouder (Roeland van der Zee) en die ambitie heeft de rijksoverheid ook.
Mensen moeten zich er weer prettig voelen. En bovenal veilig. ‘Upgraden’ is het toverwoord bij de ambities".

Het is de bedoeling om De Nieuwe Post aan het Stationsplein-West 30 klaar voor de toekomst te maken en weer meer herkenbaarheid te geven. Op het gebouwdeel aan de Renssenstraat wordt een zestal lagen toegevoegd, deze opbouw steekt zowel aan de voor- als achterzijde uit. Ook wordt er een impuls aan de omgeving gegeven, met vergroening van de binnenplaats door middel van een binnentuin. De omgeving gaat hier in mee met een verbeterde en aantrekkelijke route bovenlangs en een meer groenere openbare ruimte waarin het prettig is om te verblijven.

Trefwoorden