Wat is de historie van het gebouw?

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast nov 2023
  • 230
  • Anita de Witte
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
  • Jan Enting
  • Anita de Witte

Cultuurhistorisch onderzoek

Het stations postgebouw is onderdeel van een relatief smal gebied ten westen van de Arnhemse binnenstad, dat ligt ingeklemd tussen spoorbundels en de rivier de Rijn. Het onderliggende stuwwallenlandschap, de Utrechtsestraat als historische verbinding, het gebied als onderdeel van een achttiende-eeuws legerkamp, tot de negentiende-eeuwse ontwikkeling als typisch ‘Arnhems sjiek’ woongebied enerzijds, en stationsgebied anderzijds. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het stationsgebouw een belangrijke rol in het stedenbouwkundig concept voor de stationsomgeving. Het gebouw is ontworpen als een soort grote keermuur aan het uiteinde van de Zandberg, een overgangselement naar het in 1951 geëgaliseerde Stationsplein-West. Het markeert de overgang tussen twee stedelijke milieus: dat van het drukke stationsgebied en het woongebied dat erachter in de luwte ligt.

Trefwoorden