Hoeveel stikstof komt er vrij door het bouwen?

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast nov 2023
  • 223
  • Anita de Witte
  • Jan Enting
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
  • Jan Enting
  • Anita de Witte

bron: RIVM

Om het bestaande gebouw te transformeren naar een energiezuinig gebouw en een modern kantoor, is in het kader van de Wet Natuurbescherming de stikstofuitstoot van de beoogde ontwikkeling berekend. Uit de uitgevoerde berekeningen van de tranformatie blijkt dat er geen extra stikstof op de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-gebieden wordt uitgestoten. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te verwachten. Door het vergroenen van de tuin en de omgeving wordt wel de biodiversiteit en hittestress verbeterd, als ook de CO2 uitstoot omlaag gebracht.

Trefwoorden