Waarom is gekozen voor renovatie en deels nieuwbouw in plaats van volledige nieuwbouw?

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast nov 2023
  • 232
  • Anita de Witte
  • Jan Enting
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
  • Jan Enting
  • Anita de Witte

Het al bestaande gebouw is een monument. Dit monument is in een L- vorm opgezet stations postgebouw, dat in 1955-1961 naar ontwerp van H.L. Engberts is gebouwd. Het bevindt zich aan de westzijde van het Stationsplein West en is uitgevoerd in een poëtisch- functionalistische stijl. In de loop van de tijd onderging het ingrijpende moderne wijzigingen, maar het totaalkarakter bleef op een goed herkenbare manier behouden.

Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als een in de gemeente Arnhem op redelijk gave wijze bewaard gebleven voorbeeld van een als stations postkantoor opgezet utiliteitsgebouw uit het derde kwart van de 20e eeuw (wederopbouwperiode). Het in 1955-1961 ontstane gebouw werd ontworpen door H. L. Engberts, architect bij de Rijksgebouwendienst en is een goed voorbeeld van zijn werk. Karakteristiek is onder meer de opzet met in quasi-handvormsteen opgetrokken gevels, platte daken, sierdetails (dakoverstekken, portiekplafond) en een uitgebouwd trappenhuis met gebogen voorzijde en loggia. Het interieur onderging een ingrijpende modernisering, maar behield de originele trappenhuizen. Ondanks de latere wijzigingen bleef het authentieke karakter van het gebouw op een goed herkenbare manier behouden. Van kunsthistorische waarde is het door Fr. Coppelmans gemaakte reliëf tegen de rechter zijgevel, als voorbeeld van beeldhouwkunst uit de wederopbouwperiode. Het gebouw moet daarom behouden blijven en gereed gemaakt worden om nog lange tijd mee te kunnen gaan.

Trefwoorden