Wordt De Nieuwe Post groter?

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast nov 2023
  • 246
  • Anita de Witte
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem
  • Jan Enting
  • Anita de Witte

Met het verplaatsten van de nieuwe entree zal het gebied weer een schakel spelen tussen de verschillende stadsdelen. Bovendien zal het pand meer volume geven om een betere stedenbouwkundige verankering van het pand in zijn nieuwe omgeving te krijgen. Bovenop het huidige parkeerdek willen we graag een binnentuin aanleggen, die aansluit op de aangrenzende tuinen. Hier willen we zorgen voor meer biodiversiteit, meer groen, zodat we kunnen inspelen op het veranderende klimaat en we een fijner leefklimaat binnen het blok kunnen creëren. Bovendien willen we geluidsoverlast en galm beperken tot een mininum. Vanuit de omliggende tuinen kijk je dan uit op de binnentuin in plaats van op de parkeerplaatsen. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor het weekendgebruik van deze parkeerplekken voor omwonenden (aangezien er dan alleen dienstauto’s staan).

Trefwoorden