Uitspraak rechter op beroep op omgevingsvergunning

  • 18 apr
  • Evert-Jan van Veen
  • 146
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem

Op 26 april 2022 kreeg het Rijksvastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van het rijkskantoor aan het Stationsplein-West. Op deze vergunning werden enkele bezwaren ingediend. De rechtbank heeft deze beroepen op 2 februari 2024 op zitting behandeld en ze deed op 29 februari 2024 uitspraak. De rechtbank oordeelde dat op het moment van vergunningverlening in 2022 een aantal zaken niet goed genoeg was uitgewerkt. De belangen van omwonenden konden in de ogen van de rechtbank daardoor destijds niet goed worden meegewogen en ze verklaarde de bezwaren gegrond.
In de tijd tussen het verkrijgen van de omgevingsvergunning in 2022 en de recente uitspraak van de rechter, paste het Rijksvastgoedbedrijf het plan voor de renovatie aan. Dit deed ze op basis van gesprekken die tussentijds met de omgeving werden gevoerd. Gezien deze omstandigheden heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Dit is een formele stap, want de periode van het hoger beroep wil het Rijksvastgoedbedrijf benutten om tot een definitieve oplossing te komen met belanghebbenden uit de omgeving. Hiermee beoogt het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet te komen aan de wensen uit de omgeving en tegelijk de oorspronkelijke planning zoveel mogelijk te kunnen volgen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil hiermee komen tot een uitkomst die passend is voor alle betrokken partijen. Op korte termijn worden de gesprekken met belanghebbenden uit de omgeving vervolgd.

Trefwoorden