Uitnodiging Bewonersbijeenkomst op 24 april 2024

  • 22 mei
  • Anita de Witte
  • 1
  • 159
Anita de Witte
De Nieuwe Post Arnhem

Beste bewoner van dit pand,


Zoals u wellicht weet, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen het voormalig Hoofdpostkantoor aan het Stationsplein West 30 te revitaliseren. Inmiddels heeft planvorming plaatsgevonden en is er, na gebruikelijke aanbestedingsprocedure, een aannemer gecontracteerd.


Op 26 april 2022 heeft het Rijksvastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning ten behoeve van het aanpassen van het bestemmingsplan van het Rijkskantoor aan het Stationsplein-West gekregen. Op deze vergunning / bestemmingsplanwijziging zijn enkele bezwaren ingediend. De rechtbank heeft deze beroepen op 2 februari 2024 op zitting behandeld en op 29 februari 2024 uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelde dat op het moment van vergunningverlening een aantal zaken niet goed genoeg was uitgewerkt. Het ging onder meer om het architectonisch ontwerp, de invulling van de horeca en de aanleg van de binnentuin. De belangen van omwonenden konden in de ogen van de rechtbank daardoor niet goed worden meegewogen. Om deze reden werden eisers in het gelijk gesteld.
Om de stand van zaken hieromtrent verder met u door te nemen, plannen wij een bewonersavond op woensdag 24 april 2024. Deze vindt plaats op de locatie van het project De Nieuwe Post, Stationsplein-West 30. Het programma ziet er als volgt uit:
18:00 – 18:30 Inloop met eten
18:30 – 19:45 Presentatie
- Huidige stand
- Toelichting op het ontwerp
- Input / visie bewoners
- Vervolgstappen
19:45 – 20:00 Napraten / pauze
20:00 – 20:30 Rondleiding


Graag vernemen wij of u aanwezig wilt zijn bij de bewonersavond. U kunt u aanmelden via Doen.StationspleinWestArnhem@rijksoverheid.nl. Vermeld hierbij met hoeveel personen u aanwezig bent en of u een hapje wilt eten.


Wij hopen u graag te ontmoeten!


Met vriendelijke groet,
Jan Enting
Projectmanager Rijksvastgoedbedrijf

Trefwoorden