Verslag Bewonersbijeenkomst op 24 april 2024

  • 22 mei
  • Anita de Witte
  • 1
  • 180
Anita de Witte
De Nieuwe Post Arnhem

Verslag bewonersbijeenkomst
Datum 24 april 2024

Afgevaardigde Gemeente Arnhem
Marcel van Driel Projectleider

Team De Nieuwe Post
Jan Enting / Remko Liekelema Projectmanager Rijksvastgoedbedrijf
Judith Rodenburg Architect, Rijksvastgoedbedrijf
Freek van Groningen Technisch manager, Rijksvastgoedbedrijf
Anita de Witte Project assistent, Rijksvastgoedbedrijf
Hans Goverde Architect, Kraaijvanger Architects
Eek van der Krogt Landschapsarchitect, Karres en Brands
Hans Wildeboer Ontwerpmanager, Heijmans
Silke Seuren Procesleider, Heijmans

Programma
18:00 – 18:30 Inloop / eten
18:30 – 20:00 Presentatie / interactie
- Voorstellen
- Terugkijken
- Toelichting op het ontwerp
- Input / visie bewoners
- Vervolgstappen
20:00 – 20:30 Mogelijkheid om deel te nemen aan de rondleiding

Deelnemers
- 10 omwonenden hebben deelgenomen aan de bewonersavond
- Achtergrond: uit interesse, oud werknemers, bezwaarmakers, mogelijk een rol spelen bij vergroenen publiek
gebied.

Opgehaalde input
Algeheel beeld: positief op het plan, grote verbetering tov oorspronkelijke plan. De omwonenden waren kritisch op de gemeente. Gaan we de vergroening ook echt doorvoeren? Gezegd wordt dat de gemeente al jaren bezig is met verbeteringen hieromtrent.


Buitenruimte (binnentuin / publieke ruimte)
- Zorg: roken in binnentuin >> Huisregels opstellen voor binnentuin, ook tav geluid
- Zorg: geluid vanaf binnentuin >> Met de beplanting en inrichting zal de akoestiek alleen maar verbeteren.
- Kans: vroeger waren er hele mooie platanen in de buitenruimte, mooi als deze teruggebracht kunnen worden
- Kans: geluidwerende overkapping / serre. Het ligt niet voor de hand dat wij dat gaan doen, vanwege de
beperking van het groen.
- Kans: buurt gebruik laten maken van binnentuin voor bijvoorbeeld barbecue of iets anders, is mogelijk maar dan
moet alle buren hiermee wel instemmen.

Gebouw
- Zorg: windhinder Renssenstraat. Bewoners geven aan dat ze veel windhinderervaren op de Renssenstraat en
vragen zich af wat het effect van de opbouw hierin zal zijn. => Bouwfysisch adviseur analyse laten maken.
- Zorg: zicht blauwe lucht weg door houten optopping
- Overige: frustratie welstand, gevoel dat er met twee maten gemeten wordt.

Overige
- Kans: Arnhemse kunstenaars betrekken
- Kans: Kunst ophangen in transparante hoek bij de houten optopping, eyecatcher
- Woningen aansluiten op WKO, energietransitie voor de wijk (is waarschijnlijk niet mogelijk omdat de woningen
hoge temperaturen water nodig hebben, WKO levert lage temperatuur water en werkt niet zonder
warmtepomp). @Gemeente
- Kiss&Ride is slecht vindbaar, verbeteren @Gemeente
- Tochtgat spoor/taxi’s: klimop plaatsen @Gemeente
- Zorg: schade aan bebouwing in omgeving, er wordt echter niet geheid dus trillingen komen niet voor => opname
staat direct aangrenzende woningen

Trefwoorden