Reactie op vragen van buren van PvJ

  • dec 2023
  • Jasmijn Koelega
  • 2
  • 611
Jasmijn Koelega
Paleis van Justitie Den Haag

Op 21 november hebben het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) een brief ontvangen met vragen en zorgen van een aantal buren van het Paleis van Justitie in Den Haag. In de bijlagen bij dit nieuwsbericht de originele brief van de buren en de antwoordbrief van het RVB en de Rvdr.

Uit het gesprek dat op 15 december is gevoerd tussen een aantal buren, het RVB en de Rvdr komt onder andere dat er een klankbordgroep wordt samengesteld met hierin een afvaardiging van de directe achterburen van het Paleis van Justitie. Hierover volgt begin 2024 meer informatie aan degenen die dit betreft.

Trefwoorden