Impressie inloopbijeenkomst 7 december 2023

  • dec 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • ·
  • Aangepast 5 jun
  • 594
  • 1
Evert-Jan van Veen
Fase 2 Kempkensberg Groningen
  • Mark van Dijken

Op donderdag 7 december 2023 kwamen circa 100 buurtbewoners af op een inloopbijeenkomst. In Paviljoen Sterrenbos had het Rijksvastgoedbedrijf - in samenwerking met de gemeente Groningen - diverse kaarten, banieren en impressies uitgestald. Medewerkers van beide organisaties gaven toelichting op de planvorming voor het nieuwe rijkskantoor nabij het huidige DUO-gebouw.

Het belangrijkste verschil met het oorspronkelijke plan is het voorstel om het tweede kantoor niet tegen het huidige gebouw aan te plaatsen, maar een stukje verderop. Zo ontstaat een ruime, groene verbinding richting het Zuiderplantsoen. Het gevolg is wel dat het nieuwe kantoor dan deels 70 meter hoog zal worden in plaats van de eerder voorgestelde 45 meter. Hiervoor heeft het RVB een verzoek ingediend bij de gemeente om het bestemmingsplan aan te passen.

Kaart locatie voorkeursvariant
Bron: Bureau ZUS

Vanuit de omwonenden kwamen tijdens de inloop verschillende ideeën naar voren. Deze richtten zich onder meer op de invulling van de buitenruimte. Gevraagd wordt onder meer om een extra wandelpad en ook om een beweegcircuit. Verder wordt aandacht gevraagd voor de stevige wind die soms rond het bestaande gebouw raast. Bij de nieuwbouw zou daar extra naar gekeken moeten worden volgens bewoners. Tot slot werd duidelijk dat de ontsluiting van het autoverkeer aandacht behoeft.

In het voorjaar zal er een vervolgbijeenkomst plaatsvinden. Dan komen onder andere deze onderwerpen weer aan bod. Ook zal dan aandacht zijn voor de voorzieningen die op de begane grond zouden kunnen komen. De aankondiging volgt weer per brief en op deze website.

Trefwoorden