Impressie inloopbijeenkomst 20 juni 2024

  • 21 jun
  • Evert-Jan van Veen
  • 188
Evert-Jan van Veen
Fase 2 Kempkensberg Groningen

Op donderdag 20 juni was er een tweede inloopbijeenkomst over het project op de Kempkensberg. Vertegenwoordigers van het RVB en de gemeente vertelden over de verwerking van de input van de vorige bijeenkomst (7 december 2023), de stand van zaken en de planning. Voor omwonenden en belanghebbenden was er ook ruimte om mee te praten over de (publieke) voorzieningen in de onderste laag van het nieuwe gebouw. Er is onder meer behoefte aan een sportfaciliteit, workshopruimtes en een café met terras. Daarnaast is er gesproken over de inrichting van de (semi-)openbare ruimte eromheen. Daarbij kwam de verkeersveiligheid aan de orde en bijvoorbeeld ook het upgraden van de koepel in het Sterrenbos. Alle ideeën worden gewogen in de volgende fase waarin de plannen verder worden uitgewerkt.

In deze hoek konden bezoekers zien wat met eerder opgehaalde input is gedaan. Verder konden zijn op 'geeltjes' aangeven wat zij graag zouden willen terugzien in de openbare ruimte en onderin het nieuwe rijkskantoor.

Op het linker bord staan sfeerbeelden vanuit verschillende perspectieven van hoe het nieuwe gebouw straks verrijst op de specifieke locatie met de specifieke hoogte. Over het ontwerp ervan is nog niet gesproken. Op het rechter bord voorbeelden van de mogelijke inrichting van de buitenruimte.

Op het linker bord staan voorbeelden van moderne slanke, hoge kantoorgebouwen. Inclusief impressies van gevels en inrichting. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het rechter bord is dezelfde als op de vorige foto (dan links).

De opkomst was goed maar er waren wel minder mensen dan bij de eerste inloopbijeenkomst. Niet vreemd want toen werd pas voor het eerst gecommuniceerd over de komst van het nieuwe rijkskantoor.

Trefwoorden