Zoekresultaten

  • Beste bewoner van dit pand, Zoals u wellicht weet, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen het voormalig Hoofdpostkantoor aan het Stationsplein West 30 te revitaliseren. Inmiddels heeft planvorming plaatsgevonden en is er, na gebruikelijke aanbestedingsprocedure, een aannemer gecontracteerd. Op 26 april 2022 heeft het Rijksvastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning ten behoeve van het aanpassen van het bestemmingsplan van het Rijkskantoor aan het Stationsplein-West ...

  • Verslag bewonersbijeenkomst Datum 24 april 2024 Afgevaardigde Gemeente Arnhem Marcel van Driel Projectleider Team De Nieuwe Post Jan Enting / Remko Liekelema Projectmanager Rijksvastgoedbedrijf Judith Rodenburg Architect, Rijksvastgoedbedrijf Freek van Groningen Technisch manager, Rijksvastgoedbedrijf Anita de Witte Project assistent, Rijksvastgoedbedrijf Hans Goverde Architect, Kraaijvanger Architects Eek van der Krogt Landschapsarchitect, Karres en Brands Hans Wildeboer Ontwerpmanager, Heij...

  • Op 26 april 2022 kreeg het Rijksvastgoedbedrijf van de gemeente Arnhem een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van het rijkskantoor aan het Stationsplein-West. Op deze vergunning werden enkele bezwaren ingediend. De rechtbank heeft deze beroepen op 2 februari 2024 op zitting behandeld en ze deed op 29 februari 2024 uitspraak. De rechtbank oordeelde dat op het moment van vergunningverlening in 2022 een aantal zaken niet goed genoeg was uitgewerkt. D...

  • Onze vleermuizen gaan ook tijdelijk verhuizen!! In totaal komen er er 3 paalkasten, zo houden wij voldoende verblijfplekken. Iedere paalkast herbergt 4 zomer-paarverblijfverblijven. Het totaal over de 3 paalkasten is dan 12 paar-verblijfplekken. Impressie van 3 tijdelijke nestvoorzieningen op het bestaande trafohuis. De afmetingen van de kasten zijn 50 x 50 x 90 cm.

  • Op 18 januari 2024 willen wij jullie graag uitnodigen voor een nieuwe informatiemiddag. De ontwerpende partijen zullen toelichten wat de stand van zaken is van de renovatie van ons kantoor en de voorgenomen vergroening van de directe omgeving. De informatiemiddag zal weer zijn in: Hotel Haarhuis , Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem tijd: 16.00 18.00 uur Aanmelding kan door een mail te sturen naar: DOEN.StationspleinWestArnhem@rijksoverheid.nl Wilt u, uw naam en met hoeveel personen u wilt komen ...

  • Bron: Kraaijvanger Architecten / Karres en Brands Uit de bewonersbijeenkomst van 6 juli 2023 bleek dat het probleem geluid en zichtbelemmering met betrekking tot de tuin een zorg blijft. Met de uitnodiging om mee te denken komt men toch positiever ten opzichte van het plan te staan. Het niet meer verhogen van de tuin neemt in ieder geval wat bezwaar weg. Door de openingstijden van de binnentuin te beperken, wordt ook de zorg om geluidsoverlast verminderd.